HYVA produkty > HYVA-HYDRAULICS > 2letá záruka

2letá záruka


Návod pro získání dvouleté záruky

 

Dvouletou záruku na kompletní hydraulický systém může zákazník získat dle níže uvedeného postupu, který je součástí Servisní a záruční knížky pro hydraulický systém, který je společností HYVA-CS dodáván (eventuelně prostřednictvím nástavbáře, dealera).
 

2.  Dohoda o prodloužení záruční doby

HYVA-CS, s r.o. nabízí možnost prodloužení záruční doby na kompletní hydraulické

sklápěcí soustavy HYVA nakoupené od HYVA-CS na 24 měsíců od data předání vozidla 

uživateli, maximálně však na 26 měsíců od data prodeje hydrauliky montážní firmě,

resp. výrobci nástavby, při dodržení následujících podmínek:

1.  Dohoda o prodloužení záruky je platná pouze pro prvního majitele. V případě, že první

     majitel není zároveň uživatelem (např. leasingová společnost) záruka je platná pouze

     pro prvního uživatele. Držitel prodloužené záruky do 1 měsíce od data předání

     vozidla uživateli doporučenou poštou kopii řádně vyplněného Záručního

     listu (viz strana 27 Servisní knížky) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     a Protokolu o proškolení obsluhy vozidla (viz strana 29 Servisní knížky).

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     HYVA-CS je oprávněna si vyžádat také zaslání kopií faktur dokládajících data prodeje

     od výrobce nástavby či montážníka hydrauliky prodejci a prodejce vozidla uživateli.

     Protokol o proškolení obsluhy vozidla je nutno zaslat ihned při každé změně řidiče 

     vozidla.

2.  V případě reklamace je nutno předložit Servisní knížku spolu s vyplněným Záručním

     listem a kontaktovat HYVA-CS na čísle +420 602 517 339 nebo +420 721 275 039

     nebo +420 323 627 640 nebo dle www.hyva.cz, aby smluvnímu servisu potvrdila

     platnost prodloužené záruky na základě obdržení řádně vyplněných dokladů dle

     předchozího bodu této Dohody.

3.  Hydraulická soustava, která je nutná ke sklopení korby vozidla, musí obsahovat

     výhradně komponenty HYVA dodané firmou HYVA-CS a musela být navržena a

     namontována autorizovaným servisem HYVA nebo od HYVA certifikovaným výrobcem

     nástavby. Na vozidle musí být nalepeny Instruktážní samolepky HYVA a v kabině

     vozidla musí být umístěna Servisní knížka a Návod k obsluze a údržbě kompletního

     sklápěče.

4.  Vozidlo musí být přistavováno k provedení záručních prohlídek v autorizovaných

     servisech HYVA v příslušných časových intervalech. Provedení každé záruční prohlídky

     musí být vždy potvrzeno příslušným zápisem do servisní knížky, včetně dalších kroků

     viz. text formuláře záručních podmínek. Pro kontakt na nejbližší autorizovaný servis

     HYVA kontaktujte HYVA-CS, s.r.o.. Uživatel je povinen se řídit instrukcemi

     vyplývajícími z provedených záručních prohlídek a návodů HYVA, tzn. hlavně těch,

     které jsou uvedeny v poslední větě předchozího bodu.

5.  Při použití pístových čerpadel je nutné použít také olejový filtr. Prodloužená záruka se

     nevztahuje na ocelové nádrže (12 měsíců)  na montáž (6 měsíců) a na nadměrné

     používaní dle odstavce 4 sekce 1 všeobecných prodejných a dodacích podmínek

     HYVA-CS.

6.  Záležitosti neuvedené v této dohodě se řídí Všeobecnými prodejními a dodacími

     podmínkami HYVA-CS. Přiložené obrázky: