Podmínky použití


Podmínky užívání internetových stránek HYVA-CS

 

Účel stránek

 

Internetové stránky HYVA-CS jsou určeny především k rychlému získání přehledu o činnosti a sortimentu firmy HYVA-CS, s.r.o.

 

Odpovědnost provozovatele stránek

 

HYVA-CS, s.r.o. na svých internetových stránkách zveřejňuje a pravidelně aktualizuje velké množství informací. Vzhledem k technickým vlastnostem internetu však nemůžeme ručit za úplnost, správnost a obsahovou neporušenost zde uložených informací. Proto prosím přezkoumejte správnost našich informací prezentovaných na internetu, zvláště pokud Vám mají sloužit k obchodním a technickým účelům.

 

HYVA-CS, s.r.o. není zodpovědná za žádné důsledky pramenící z jednání na základě obsahu těchto internetových stránek.

 

Vnitřní struktura webu se v souvislosti s rostoucím objemem publikovaných informací mění. Stránky HYVA-CS mohou obsahovat také odkazy na internetové stránky jiných firem; HYVA-CS, s.r.o. nenese zodpovědnost za obsah nebo případnou nefunkčnost těchto stránek.

 

Práva uživatele stránek

 

Naše internetové informace můžete ukládat, předávat dále a rozmnožovat pro nekomerční potřebu. Na stránky HYVA-CS můžete i odkazovat prostřednictvím hypertextových odkazů z jiných míst internetu, a to i do vnitřní struktury našich stránek. Je však třeba mít na paměti, že HYVA-CS, s.r.o. má právo obsah i vnitřní strukturu svých stránek měnit a že URL jednotlivých součástí webu nemusí být za všech okolností stejná. HYVA-CS musí být vždy uvedena jako zdroj informací a soubory nesmí být obsahově ani jinak pozměňovány.